Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Kurz ocení především vedoucí obchodních týmů. Je zaměřen na propojení marketingu a prodejní činnosti na řídící úrovni.
Ukazuje, jak efektivně řídit, plánovat a prognózovat prodejní aktivity v souladu s cíli formy. Kurz je rozdělen do tematických bloků, jejichž cílem je získání teoretických znalostí a praktických dovedností díky řešení konkrétních případových studií. Absolventi kurzu se lépe ztotožní s marketingovou a prodejní strategií své firmy, získají konkurenční výhodu a lepší uplatnění v oboru.

Kurz je ukončen certifikační zkouškou.

 

Obsah kurzu

 • Prostředí prodeje
 • Databáze a práce s nimi
 • Prognózy prodejů
 • Plánování prodeje
 • Řízení distribučních kanálů
 • Finanční výsledky a controlling
 • Tvorba rozpočtu
 • KAM – péče o klíčové zákazníky
 • CRM – budování vztahů se zákazníky
 • Mezinárodní prodej, interkulturní komunikace
 • Řízení prodeje
 • Pokročilé prodejní dovednosti
 • Psychohygiena a řízení času
 • Manažerské dovednosti a techniky
 • Kontrola obchodních zástupců
 • Řízení lidských zdrojů
 • Právní aspekty prodeje

Termíny vypsaných kurzů CIMA najdete zde.