Akreditace ICV

Akreditace ICV

Autorizovaná osoba

Společnost ICV je Autorizovanou osobou pro následující profesní kvalifikace, odpovídající Národní soustavě kvalifikací:

Kód Název profesní kvalifikace Číslo autorizace Číslo jednací
66-021-N Specialista marketingu 140/2015 MPO 23700/15/31300/703
62-007-N Personalista 2015/46 MPSV 2015/31814-412/3
75-001-T Lektor dalšího vzdělávání MŠMT-29051/2015
62-012-R Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 2015/47 MPSV 2015/31814-412/3
62-013-R Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 2015/48 MPSV 2015/31814-412/3
62-014-R Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 2015/49 MPSV 2015/31814-412/3
62-018-R Specialista pracovněprávních vztahů 2015/50 MPSV 2015/31814-412/3

Čisté akreditace MŠMT

Název pracovní činnosti

Název kurzu ICV

Počet hodin

Počet dnů výuky

Číslo jednací

Forma studia

Personalista Personalista 120 15+1 zkouška MŠMT-32348/2015-1/753 prezenční
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 56 7+1 zkouška MŠMT-32348/2015-1/753 prezenční
Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 56 7+1 zkouška MŠMT-32348/2015-1/753 prezenční
Specialista pracovněprávních vztahů Specialista pracovněprávních vztahů 256 32+1 zkouška MŠMT-32348/2015-1/753 prezenční
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 56 7+1 zkouška MŠMT-32348/2015-1/753 prezenční
Manažer Manažer digitálního marketingu 120 5+10
test + obhajoba
MŠMT-32210/2015-1/744 prezenční
Specialista marketingu Specialista marketingu 104 MŠMT-21717/2015-1/556 prezenční
Základy podnikání Základy podnikání 120 10+5
test + zkouška
MŠMT-21717/2015-1/556 prezenční
Vedoucí provozu-mistr/mistrová

Vedoucí provozu-mistr/mistrová

121

15+1 zkouška

MŠMT-42217/2014-1/1099

prezenční

Akreditace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

MŠMT-14176/2014

Společnost ICV je akreditována k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platnost akreditace se stanoví do 23. 4. 2020.

MŠMT–36946/2014-1-935 a MŠMT-1387/2014-2-75

Jsme rovněž vlastníkem akreditace opravňující společnost ICV k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Vzdělávací programy

 1. Jak využívat interaktivní tabuli při práci s dětmi v MŠ
 2. Využití polytechnických stavebnic k všestrannému rozvoji
 3. Základy polytechnické výchovy pro učitelky MŠ
 4. Jak vést předškolní dítě k psychické odolnosti
 5. Rozvoj rozumových schopností předškoláků pomocí didaktických her, hlavolamů, pracovních listů
 6. Prvky Montessori pedagogiky v praxi MŠ
 7. Stimulace logického myšlení u předškolních dětí
 8. Pedagogická diagnostika v MŠ, osobnost dítěte ve vztahu ke splupráci s ostatními dětmi
 9. Rozvoj analyticko-syntetických schopností dítěte
 10. Sledování a hodnocení pokroků dítěte, afektivní plánování jeho dalšího rozvoje
 11. Asertivita v prostředí MŠ
 12. Komunikace, prezentační schopnosti, týmová spolupráce
 13. Syndrom vyhoření
 14. Sebekoučování, sebeprezentace
 15. Kulturní památky jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností dětí v oblasti techniky.