Digitální marketing lze u nás studovat také jako rekvalifikační kurz

Digitální marketing lze u nás studovat také jako rekvalifikační kurz

Společnost ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.,
získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na kurz Manažer digitálního marketingu

"Obsahově je kurz stejný jako již nabízený certifikovaný kurz Digitální marketing. Rozdíl je v tom, že rekvalifikační kurz je ukončen online testem a obhajobou závěrečné práce, po jejichž úspěšném složení získají absolventi osvědčení o rekvalifikaci nikoli certifikát s mezinárodní platností," uvedla Mgr. Klára Zumrová, výkonná ředitelka ICV.

Obsah kurzu (10 modulů)

  1. Úvod do digitálního marketingu
  2. Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
  3. PPC reklama ve vyhledávačích
  4. E-mail marketing
  5. Display reklama
  6. Marketing na sociálních sítích 1
  7. Marketing na sociálních sítích 2
  8. Mobilní marketing
  9. Analytika
  10. Strategie a plánování

Více informací o obsahu kurzu viz strana Manažer digitálního marketingu.