Evropská asociace pro digitální vzdělávání zahájila činnost

Evropská asociace pro digitální vzdělávání zahájila činnost

11. února 2016 byla v Bruselu zahájena činnost Evropské asociace pro digitální vzdělávání DLEARN. Společnosti ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. je zakládajícím členem.

Hlavní myšlenka založit tuto asociaci vznikla v květnu 2015, a to na základě studie provedené na evropské úrovni ve více než 250 vzdělávacích organizací s cílem pochopit potřebu podporovat zavedení digitální gramotnosti na různých úrovních celoživotního vzdělávání.
Foto meeting

DLEARN Evropská síť je nově vzniklá společná iniciativa 25 organizací působících v Evropě v digitální vzdělávání a odborné přípravě se skládá ze čtyř pracovních skupin:

  • Univerzity
  • Vzdělávání dospělých
  • Odborné profesní vzdělávání (VET)
  • Školní vzdělávání

Cíle Asociace DLEARN:

  1. Předkládat Evropské komisi vzdělávací politická doporučení ke zlepšení strategie a priority pro práci ES generálních ředitelství, s účastí ve vzdělávání;
  2. Lobbovat u Evropské komise, aby podporovaly politiky na podporu digitálního vzdělávacího sektoru;
  3. Zaměřit se na informační a komunikační technologie na evropské úrovni, týkající se digitálního učení a vyučování;
  4. Vytvářet pracovní prostředí pro vytváření projektů s evropským financováním.

Zahájení Asociace DLearn proběhlo 11. února 2016 v Residence Palace v Bruselu a bylo přítomno více než 50 delegátů ze Španělska, Itálie, Řecka, Slovinska, Malty, Rumunska, Bulharska, Francie, České republiky, Albánie, Portugalska, Belgie a Německa. Přítomni byli jak zakládající členové Evropské komise, tak zástupci evropských institucí v oblasti digitální gramotnosti, zástupci firem a organizací působících na různých úrovních vzdělávání a podnikání.

V první části akce se diskuse zaměřila na témata Digitální agendy a zejména uplatňované politiky na evropské úrovni, jako je Koalice pro zaměstnanost v digitálním školství budoucnosti, inteligentní učení a digitalizace ve velkém měřítku celé Evropy.

Řečníky byli zástupci generálních ředitelství, DG CONNECT Elvelid- Janne Denis Crowley - GŘ pro vzdělávání a kulturu a Alexander Mateus - DG CONNECT. Se zajímavými prezentacemi přispěli také Cheryl D. Miller - prezident Digital Leadership Institute a Francesca Falco – z Digital Europe.

Za ICV – Institut certifikovaného vzdělávání byla přítomna Ing. Miroslava Maťátková, MBA, která se stala členkou tří pracovních skupin: Vzdělávání dospělých, Odborné profesní vzdělávání (VET) a Školní vzdělávání.

Foto meeting 2

Leták ke stažení