Pozvánka na setkání plné skvělých informací

Pozvánka na setkání plné skvělých informací

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání majitelů, jednatelů a členů statutárních orgánů společností, na kterých pod vedením zkušeného podnikatele a lektora RNDr. Jaroslava Jochmana probereme tato témata:

08. 12. 2015
Rizika a příležitosti společností s ručením omezeným

Obsah:

1. Rizika a příležitosti společenské smlouvy (zakladatelské listiny)
2. Vymezení kompetencí společníků, valné hromady, jednatelů a zaměstnanců
3. Povinnosti a odpovědnost jednatelů, souběh funkcí jednatele a ředitele
4. Rizika a příležitosti osobního a kapitálového přístupu k podnikání
5. Rizika a příležitosti zapojení osob blízkých do podnikání
6. Ekonomické analýzy nákladů a výnosů z podnikání
7. Podnikatelský plán vlastní společnosti a výsledky konkurenčních společností
8. Příprava na ukončení podnikání nebo na přechod společnosti do druhé generace

Podrobné informace o akci včetně objednávky najdete zde.

15. 12. 2015
Rizika spojená s výkonem funkce jednatele

Obsah:

1. Vznik a zánik funkce jednatele
2. Péče řádného hospodáře, povinnosti a odpovědnost jednatelů
3. Jednatelé a valné hromady společnosti
4. Podnikatelský plán
5. Ekonomické analýzy hospodaření společnosti

Podrobné informace o akci včetně objednávky najdete zde.


Časový program obou setkání:

09:00-12:30 Dopolední blok
12:30-13:30 Pauza na oběd
13:30-14:15 Představení unikátního projektu POVEZ - skvělá příležitost pro Vaši firmu v oblasti vzdělávání a kokurenceschopnosti
14:15-16:00 Odpolední blok

Místo konání:

Kurz se uskuteční v nových prostorácj společnosti ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o., Pujmanové 4, Praha 4.

Kontakt:

Mgr. Klára Zumrová
klara.zumrova@icv.cz
602 223 002