Jsme členy

Jsme členy

Naše klíčové vzdělávací programy se opírají o strategické partnerství s následujícími institucemi:

Logo AIVD CIMA (Český institut pro marketing) – Systém vzdělávání v rámci know-how CIMA podléhá akreditačnímu řízení, akreditované vzdělávací instituty využívají rovněž akreditované lektory CIMA.
Logo SOCR

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky – vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobistické sdružení.

Logo ČMA

Česká manažerská asociace ČMA – asociace, která napomáhá manažerům uplatnit svůj um, znalosti a zkušenosti.