Vzdělávání financované z EU

Vzdělávání financované z EU

Společnost ICV má bohaté zkušenosti s řízením a realizací vzdělávacích projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu:

S vyšší gramotností k větší jistotě

Logo ESF OPVK

Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0092
Operační program: ESF/OPVK
Termín konání: 8/2014 – 6/2015
Částka: 3 270 025,44 Kč

Popis projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit finanční, spotřebitelskou a právní gramotnost účastníků – ekonomicky aktivních osob z obcí do 2000 obyvatel ve Středočeském a Ústeckém kraji. Projektu se zúčastnilo 655 osob ze 108 obcí. Cíl projektu byl splněn.

Výstupy projektu

  • Kurzy finanční, spotřebitelské a právní gramotnosti
  • Individuální poradenství
  • Znalostní soutěž – 1. a 2. kolo

Projekt byl oficiálně ukončen 30. června 2015.

Život je hra, ve které chcete vyhrávat

ESF OPPA

Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/35025
Operační program: ESF/OPPA
Termín konání: 8/2013 – 3/2015
Částka: 4 375 916,72 Kč

Popis projektu

Projekt nabídl komplexní soubor aktivit, jejichž cílem bylo pomoci v návratu na trh práce a vytvoření vhodných podmínek pro sladění osobního a pracovního života. Šlo o následující aktivity: rekvalifikační kurzy a motivační kurzy, pracovní diagnostika a individuální poradenství, Účastníci s malými dětmi mohli využít i možnosti bezplatného umístění dětí v mateřské škole po čas jednotlivých aktivit. Projekt vznikl na základě potřeb rodičů na mateřské či rodičovské dovolené či do 2 let po jejím skončení a také osob vracejících se do práce po období, kdy pečovali o závislého člena rodiny.

Výstupy projektu

• spolupráce s úřady práce (8 poboček) a mateřskými centry (5 organizací)
• vytvoření individuálních plánů rozvoje pro 160 osob
• zvýšení či obnova kvalifikace (rekvalifikační kurzy) pro 160 osob
• umožnění osobního rozvoje (motivační kurzy) pro 140 osob
• diagnostika Worktest pro 80 osob
• zajištění pracovního poradenství pro 120 osob
Projekt byl ukončen 31. března 2015. Hodnotící zprávu si můžete stáhnout zde.

Pedagog lektorem

Logo ESF OPVK

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0062
Operační program: ESF/OPVK
Termín konání: 2013 – 2014
Částka: 2 121 245,18 Kč

Popis projektu

Cílem projektu bylo rozšíření kompetencí středoškolských učitelů Středočeského kraje pro vzdělávání dospělých. Byla vytvořena nabídka vzdělávacích aktivit, zaměřených na andragogiku, zdroje informací či komunikační a prezentační dovednosti. Důvodem k vypsání projektu bylo omezené uplatnění středoškolských učitelů na trhu práce. Nejednalo se však o vzdělávání dle zákona č. 563/2004 Sb. ani vyhlášky č.317/2005 Sb.

Výstupy projektu

• publikace a školicí materiály zaměřené na metodiku vzdělávání dospělých
• práce učitelů zapojených do pilotního ověření projektu
• www.amerling.cz
Projekt byl ukončen 31. prosince 2014.

Cesta k zaměstnání

Operační program: CZ.1.04/2.1.01/44.00090
Termín konání: 2010 – 2012
Částka: 5 358 550,40 Kč

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a poskytnutí komplexních služeb od zvýšení možností reálného uplatnění na trhu práce až po samotné zprostředkování práce. V rámci projektu byla podpořena především cílová skupina zájemců o zaměstnání do 25 let, dále fyzické osoby pečující o dítě do 15 let, absolventi vysokých škol v období 2 let po úspěšném ukončení studia a další zájemci z řad nezaměstnaných. Celkem se zúčastnilo 136 osob.

Výstupy projektu

• motivační setkání a rekvalifikační kurzy zaměřené na rozvoj a podporu trhu práce
• poradenské činnosti pro zprostředkování zaměstnání
• bilanční diagnostika s cílem doporučit další osobní rozvoj uchazeče
• poskytování informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí
Projekt byl ukončen ve 2012.

 

Zahájili jsme nový projekt určený lidem ohroženým na trhu práce. Více informací zde.