Manažer digitálního marketingu

Manažer digitálního marketingu

Změňte profesi, zvyšte si kvalifikaci, zorientujte se v nejrychleji se rozvíjejícím oboru současnosti!

Staňte se akreditovaným manažerem digitálního marketingu!

Zajímáte se o marketing a potřebujete se zorientovat v tom, co je nového na poli online marketingu? Máte svůj e-shop a rádi byste ho zefektivnili a zvýšili jeho návštěvnost? Chcete se inspirovat nejlepší celosvětovou praxí?

Digitální marketing je jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví - skoro se dá říci, že co platilo před měsícem, dnes už neobstojí. Náš rekvalifikační kurz Manažer digitálního marketingu je sestaven s přihlédnutím k nejnovějším trendům a nejlepší celosvětové praxi, takže Vám pomůže nastartovat úspěšnou kariéru právě v tomto oboru.

Kurz je akreditován u MŠMT pod číslem MŠMT-32210/2015-1/744 a je možné ho tedy absolvovat jako rekvalifikační. Je ukončen online testem a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí (více informací najdete na detailní stránce každého kurzu v panelu Certifikát).

Chcete vědět, jak jste na tom se znalostmi digitálního marketingu?

Otestujte se zde!

 

 

Co se v kurzu naučíte?

 • aplikovat digitální koncepty napříč marketingovými plány jakékoli společnosti
 • správně nastavit a spravovat reklamní PPC kampaně
 • tvořit, načasovat a otestovat úspěšnou e-mailovou kampaň, zorientovat se v principech cílení kampaně na vybrané skupiny, zvýšit míru prokliku
 • psát „silné“ reklamní texty
 • nastavit a spravovat rozpočet kampaní v Adwords a Sklik
 • měřit a analyzovat úspěšnost kampaní pomocí reportů, zorientovat se v principech ochrany dat a otázkách soukromí spojených s PPC
 • orientovat se v základních metrikách plateb (CPM, CPC, CPL a CPA)
 • posuzovat účinnost kampaní pomocí analýz, sledovat návratnost vložených prostředků vůči stanoveným cílům kampaně
 • budovat efektivní komunikaci a kontakty se zákazníky pomocí reklamních nástrojů na sociálních sítích
 • hodnotit rychlost stahování vašich stránek, změřit zaujetí návštěvníků a míru konverze díky sledování činností, jako jsou stahování souborů, sledování videa, nákupy, registrace

Podrobný obsah kurzu

Poučení o BOZP

Modul č. 01: ÚVOD DO DIGITÁLNÍHO MARKETINGU

Úvodní modul vás přehledně seznámí se všemi tématy digitálního marketingu, o kterých se budete bavit podrobněji ve zbývajících devíti modulech kurzu. Ukážeme vám, jak nad marketingem přemýšlet, jak těžit ze znalosti fungování všech marketingových kanálů a jak je propojovat mezi sebou.

Přínosy modulu:

 • ukáže příležitosti digitálního marketingu a jeho nejvyužívanějších nástrojů
 • seznámí s metodologií, principy a taktikami
 • nahlédne do problematiky optimalizace pro vyhledávače
 • přiblíží analýzu, strategii i plánování
 • zorientuje vás v právním rámci podnikání na internetu

Modul č. 02: OPTMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE (SEO)

V tomto modulu si ukážeme, jaké faktory ovlivňují umístění webu ve vyhledávačích, jak můžete toto umístění ovlivnit ve svůj prospěch a jaké trendy lze čekat do budoucna. Nebudeme se bavit příliš technicky, téma probereme především z pohledu zadavatele. Takže zjistíte, co byste si měli umět připravit sami, jaké úpravy webu chtít od dodavatele a jak poté jeho práci zkontrolovat. Ujasníme si, jak přistupovat k budování zpětných odkazů a čemu se naopak vyhnout neboli které techniky vás mohou poškodit. Dozvíte se také, jak SEO plánovat a jak jeho výsledky vyhodnocovat.

Přínosy modulu:

 • nastíní, v čem spočívá úspěšná SEO strategie
 • seznámí s principy SEO
 • vysvětlí, jak fungují vyhledávače
 • zorientuje v on-page a off-page optimalizaci
 • ukáže, jak vybírat a analyzovat klíčová slova
 • zorientuje v nezbytné terminologii (meta tagy, sitemap, link building)
 • připomene legislativu, kterou je třeba ctít

Modul č. 03: PPC REKLAMA VE VYHLEDÁVAČÍCH

Jen za poslední rok udělal Google v reklamní síti AdWords přes 1 000 změn. Nebojte, nebudeme se zabývat každou z nich. Ale ukážeme si, jak bouřlivým rozvojem PPC reklama prochází, co to s sebou přináší za skvělé příležitosti a také jaká z toho plynou rizika. Víte třeba, že cena dvou reklam pod sebou se může lišit až o 50 %? Nebo že ideální rozpočet na výkonnostní PPC reklamu se blíží nekonečnu a proč je důležité sledovat skóre kvality?

Přínosy modulu:

 • naučí vás volit vhodná klíčová slova, využitelná v kampaních Adwords či Sklik
 • vybaví vás potřebnými technickými znalostmi a dovednostmi, nezbytnými k tvorbě efektivní PPC strategie
 • naučí vás analyzovat své aktuální marketingové aktivity, zacílit na vybrané cílové skupiny a zvýšit míru prokliku
 • ukáže, jak psát „silné“ reklamní texty a formulovat efektivní inzeráty
 • seznámí vás s nastavením a správou rozpočtu kampaní v Adwords a Sklik, měřením a analýzou úspěšnosti kampaní pomocí podrobných reportů
 • zorientuje vás v principech ochrany dat a otázkách soukromí spojenými s PPC

Modul č. 04: E-MAIL MARKETING

E-mail marketing je považován za nejefektivnější nástroj online marketingu a může vaše podnikání posunout kupředu. Jenže uspět v e-mail marketingu znamená znát základní principy a dodržovat je – v tomto modulu si je projdeme a vysvětlíme. Ukážeme si také celý proces od sběru kontaktů pro rozesílku a jejich správu, přes tvorbu obsahu až po možnosti distribuce a vyhodnocování kampaní.

Přínosy modulu:

 • ukáže, jak napsat, načasovat a otestovat kampaň
 • nastíní problematiku ochrany dat
 • naučí, jak navrhnout, vytvořit a zavést do praxe úspěšnou e-mailovou kampaň
 • seznámí s možnostmi segmentace, testování, měření
 • objasní základní pojmy a metriky
 • vybaví vás pravidly pro psaní efektivního a čtivého obsahu e-mailů

Pozn.: Nejedná se o technický kurz, tzn. nezabývá se tvorbou e-mailových šablon pomocí HTML a CSS.

Modul č. 05: DISPLAY REKLAMA

"Bannerová reklama je mrtvá. Vždyť se na ni nikdo nedívá a ani na ni nekliká." Pokud si to myslíte také, vyvedeme vás z omylu. Bannery, videa, hry a další možnosti display reklamy mohou být nosnými prvky pro tvorbu vaší značky, otevírání nových trhů a zvýšení dosahu vašeho sdělení.

Přínosy modulu:

 • seznámí vás s koncepcí a terminologií bannerových kampaní
 • vysvětlí proces tvorby a správy účinné display reklamy
 • naučí vás tyto reklamy navrhovat a vytvářet
 • ukáže, jaké formáty display reklamy existují a jak zvolit ten nejvhodnější rozměr pro vaši cílovou skupinu
 • nastíní jak pomocí analýz vyhodnocovat a optimalizovat výsledky kampaní
 • zorientuje vás v přehledu různých zprostředkovatelů kampaní
 • pomůže pochopit základní metriky plateb (CPM, CPC, CPL a CPA)
 • ukáže, jak využít standardní plánovací proces a získat co nejlepší návratnost vložených prostředků

Modul č. 06, 07: MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Tyto 2 moduly obsahují koncepci a terminologii marketingu na sociálních sítích. Ukáží vám, jak vytvořit účty na nejvyužívanějších platformách a jak na nich efektivně a promyšleně komunikovat v duchu posledních trendů.

1. modul
Poznáte nové možnosti, jak využít sítě Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ a naučíte se rozeznávat, které sociální sítě jsou vhodné k dosažení právě vašich cílů. Věnovat se budeme také tvorbě a plánování vhodného obsahu jak pro sociální sítě, tak pro YouTube a firemní blogy.

Přínosy modulu:

 • seznámí vás s  účinnými způsoby oslovení zákazníků na různých sítích
 • představí nové trendy a příležitosti, které skýtá trvale připojený uživatel
 • ukáže výhody/nevýhody různých sociálních sítí
 • objasní, jak vyhodnotit účinnost kampaní pomocí analýz a návratnost vložených prostředků vůči stanoveným cílům kampaně

2. modul

Pochopíte, jak může vhodná strategie na sociální síti pomoci vašemu podnikání a jak ji implementovat. Zjistíte, jaké nástroje můžete využít pro pravidelnou správu sítí a monitoring, jak naslouchat zákazníkům, jak pracovat s brand ambasadory značky, organizovat soutěže a řešit případné krizové situace. Projdete také otázky soukromí a ochrany dat spojené s marketingem na sociálních sítích.

Přínosy modulu:

 • popíše, jak za pomoci reklamních nástrojů na sociálních sítích budovat a udržovat kontakt se zákazníky
 • vysvětlí, jak tvořit strategii na různých sociálních sítích
 • ukáže, jak naslouchat vašim zákazníkům
 • objasní, jak pracovat s plug-iny, aplikacemi a KPI
 • projde s vámi nezbytnou legislativu spojenou s marketingem na sociálních sítích

Modul č. 08: MOBILNÍ MARKETING

Online svět se velmi rychle mění a je velmi obtížné držet tempo. V posledních letech se čím dál více do popředí dostává mobilní marketing. Tento modul vám rozšíří obzory a ukáže, jak zacílit na potenciální i stávající zákazníky s využitím mobilních zařízení. Dozvíte se také o optimalizaci webů pro mobilní zařízení, o mobilních formátech inzerce i o řadě dalších příležitostí. Nenechte si ujet vlak, vaše konkurence už jistě nastoupila!

Přínosy modulu:

 • ukáže provázanost mobilního marketingu s rychle se rozvíjejícím marketingem na sociálních sítích
 • ujasní ochranu dat a otázky soukromí oslovených zákazníků
 • vybaví technickými znalostmi a dovednostmi potřebnými ke spuštění a správě úspěšné mobilní kampaně
 • naučí vás využívat SMS kampaně a seznámí s technologiemi NFC, mobilními weby, aplikacemi či bluetooth
 • pomůže pochopit význam vhodně zvolené kampaně i nutnost průběžného vyhodnocování její úspěšnosti
 • upozorní na příležitosti i rizika z praxe

Modul č. 09: ANALYTIKA

Předposlední modul ukazuje metody, jak se posunout od měření počtu návštěv a shlédnutých stránek do pokročilejší analýzy návštěvnosti webu. Ujasníme si, co vše lze vyčíst z chování uživatelů a jak podle toho upravovat fungování vašich online marketingových aktivit. Zkrátka po absolvování tohoto modulu „otevřete oči“ - uvidíte, co lidé na vašem webu skutečně dělají, a pochopíte, jak s tím naložit.

Přínosy modulu:

 • ukáže, jak propojit analýzy s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) a jak v Google Analytics určit demografické složení vašich návštěvníků, zjistit jejich lokaci, jaká zařízení používají, co je zajímá atd.
 • naučí, jak vyhodnotit účinnost a rychlost stahování vašich stránek, změřit zaujetí návštěvníků a míru konverze díky sledování činností, jako jsou stahování souborů, sledování videa, nákupy, registrace apod.
 • seznámí s tvorbou reportů přesně na míru
 • nastíní, jak efektivně využívat možnosti Google Analytics
 • objasní zásady ochrany dat a otázky soukromí spojené s analýzami

Modul č. 10: STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ

V závěrečném modulu si projdete desítky svých poznámek a dáte jim tvar. Vytvoříte si svůj marketingový plán, který můžete hned další den začít realizovat. Nejde totiž jen o to vědět, co který nástroj umí, ale umět je vzájemně propojit a vytěžit to nejlepší pro svůj business.

Přínosy modulu:

 • seznámí s klíčovými koncepty strategie a plánování
 • ukáže, jak na situační anylýzu a sběr informací
 • ujasní, jak definovat cílové publikum a stanovit cíle
 • přiblíží, jak vytvořit akční plán, stanovit rozpočet a vyhodnocovat
 • nastíní způsoby zlepšování a možnosti interakcí
 • představí příklady integrovaných marketingových plánů

Podrobný obsah celého kurzu ke stažení zde.

 

Proč si vybrat rekvalifikační kurz Manažer digitálního marketingu?

 • seznámíte se s posledními trendy v online marketingu
 • budou Vám přednášet renomovaní odborníci s bohatou praxí
 • zorientujete se v nejvyužívanějších nástrojích online marketingu díky metodicky provázaným modulům
 • vše si prakticky ukážete na případových studiích a příkladech z online praxe
 • zvýšíte si kvalifikaci nebo změníte profesi

Aktuální termíny kurzu:
(zde najdete podrobný popis kurzu - obsah, přínosy, lektory atd.)


Komu je kurz určen

Kurz Manažer digitálního marketingu je ideální pro každého, kdo se potřebuje zorientovat v posledních trendech online marketingu. Kurz využijí především:

Lidé vedení v evidenci Úřadu práce, ať už jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání

Kurz je možné absolvovat také jako rekvalifikační. Je vhodný pro kažsého, kdo se zajímá o e-commerce sektor, kdo zvažuje změnu své profese nebo zvýšení kvalifikace. Více informací o tom, jak uplatnit nárok na úhradu rekvlifikace najdete na stránce Rekvalifikační kurzy.

 

Reference od účastníků kurzu

"Kurz vám otevře nové dveře a pomůže přemýšlet nad svými produkty a službami jinak."

Kateřina Svatošová

 

"Zavádíme online jako stěžejní součást našeho marketingu. Kurz byl pro mne přínosný."

Jan Molnár

 

"Kurz mi poskytl všeobecný přehled o daném tématu a možnost rozjet digitální marketing v naší rodinné firmě."

Kateřina Chejnová

Zajímáte se o digitální marketing? Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte v obraze.

Potřebujete osvěžit terminologii z oblasti digitálního marketingu? Stáhněte si slovník.

Chcete vědět, jak jste na tom se znalostmi digitálního marketingu? Otestujte se!

 

Nejste si jistí, zda je kurz vhodný právě pro vás?
Máte konkrétní problém a chcete vědět, jak vám s ním můžeme pomoci?

Kontaktujte nás. Zodpovíme všechny vaše dotazy. Poskytneme doplňující informace.

 • Zavolejte nám a my vám poradíme Mgr. Klára Zumrová, +420 602 223 002
 • Napište nám své dotazy do formuláře
 • Nezávazně si rezervujte místo přes formulář